A windows to the MalistanA windows to the MalistanBe The Gift You Bring!

Public photos
latest
Outline
01:29
Dambora Malistani and Hazaragi Music. دمبوره به سبک مالستانی همرا با غیچگ خواننده حکیم نوری محل ثبت مالستان بازار شینده . Malistan.org
11.07.2017
0
02:19
بعضی از آهنگ های ناب مالستانی آهسته آهسته محو و از خاطره های مردم فراموش می شود؛بنآ در نظر دارم به منظور حفظ و زنده نگهداشتن موسیقی فولکلوریک مالستانی احساس ...
18.10.2016
1
10.06.2016
1
08:01
یگ جهان اعجاز دارد بامیان ..
22.05.2016
2
01:26
Biva area of Malistan, Qazni, Afghanistan ویدیو و آهنگ زیبای مالستانی منطقه زیبای بیوا در ولسوالی مالستان و لایت غزنی افغانستان
07.05.2016
2
21.03.2016
0
04:37
Afghan Song HD Vedio By Amin Dilyar
04.02.2016
1
01:25
Beautiful view of the area of Ghazni province Robat Malistan. نمای زیبا از منطقه روباط مالستان ولایت غزنی
04.02.2016
5
02.01.2016
1
Qarya Robat Malistan قریه روباط مالستان
17.12.2015
2
03:10
Dahla the District Malistan اسپی آو داله یگ منطقه زیبا سرسبز و جای بسیار باصفای است که در نزدیکی مرز ولسوالی مالستان با ناور مقعیت دارد. www.malistan.org
29.05.2015
5
03:08
Dambura classic of Malistan دمبره مالستانی http://malistan.org/ https://www.facebook.com/120538204698093
28.05.2015
1
23.05.2015
1
Boghra is a Village in Malistan District of Ghazni Province, Afghanistan, This place is located in central Afghanistan, Captured on 2014 with Nikon Photo by Najeeb Farzad,
22.05.2015
2
2
29.11.2014
0
30.10.2014
1
08.10.2014
1
Your Add
Shoutbox
sallehi: وطن! مرا ببخش من خجالتم به پيش هر گياه تو خجالتم که بر فراز قُلّه اي ستاده ام و لحظه های مرگ بار و شومِ هستيِ تو را ز دوردست ها نگاه مي کنم اگرچه شرمِ لحظه های از تو دور زيستن تنِ فشرده مرا ز خجلت آب مي کند و اين خيال تار و پودِ هستيِ مرا چو کوچه های غم رسيده ات خراب مي کند ولي قسم به گور مادرم به چينِ غُصّه اي که نقش بسته بر جبين خواهرم به هرچه ديده باز مي کنم تويي هميشه در برابرم هر آشيان که بر فراز شاخسار تو خراب مي شود مرا خراب مي کند دلم خراب مي شود..
22.06.2013
sallehi: مه پشتون و تو تاجيک او هزاره کنيم هر سه به يکديگر قواره تو چه کردي مه چه کردم او چه کرد وطن شد تکه تکه پاره پاره بيا از لج ولجبازي کشيم دست نسازيم آتش جنگ را شــــــراره من وتو گر شويم با يکديگر جور در اين مابين پنجابي چه کاره يقين دارم که با هم ميتوانيم به أميد خدا ملک اداره چرامانندحيوان ماکنيم جنگ که همسايه کند بر ما اشـــاره به زخم خود بيا مرهم بمانيم, بر آييم ازپي درمان وچـــــاره به هم گرديم هم پيمان وهم عهد , به مثل آسمان پر ستاره اُميد دارد از خداوند شويم يک مُلک ويک افغــان دوباره
22.06.2013
Visitor: دختران شهر به روستا فکر می‌کنند دختران روستا، در آرزوی شهر می‌میرند مردان کوچک، به آسایش مردان بزرگ فکر می‌کنند مردان بزرگ، در آرزوی آرامش مردان کوچک می‌میرند کدام پل، در کجای جهان، شکسته است که هیچکس به خانه‌اش نمی‌رسد؟
13.07.2013
Visitor: The best gift we can give other people is our whole selves in truth. By doing so we give them a true and accurate mirror that allows them to see themselves. We also give ourselves the best opportunity to grow so thank goodness for best friends. For true friends, the ones who love you no matter what
15.08.2013
Visitor: بیمار مشو مادر ، مگذار مرا نگذر ، بیمار مشو مادر! بردار سر از بالین، از قله شعاب برچین ! خورشیدی فروزان فر بیمار مشو مادر ! بیمار مشو مادر ، مگذار مرا نگذر ، بیمار مشو مادر! برشادی کوها ،بر حرمت الگو ها ! بر خاطر نیلوفر ،بیمار مشو مادر! از سینه ای چاک من، بیمار شوی افتر ! یاقوت به خاکستر، بیمار مشو مادر ! بیمار مشو مادر ، مگذار مرا نگذر ، بیمار مشو مادر! ای صبح طلوع دل، در ظلمت،آب و گیل ! بخشد به جهان جوهر ،بیمار مشو مادر ! ای نصرت ربانی، ای قله ای انسانی ! ای از همه بالا تر، بیمار مشو مادر ! بیمار مشو مادر ، مگذار مرا نگذر ، بیمار مشو مادر ! بردار سر از بالین، از قله شعاب برچین ! خورشید فروزان فر بیمار مشو مادر ! بیمار مشو مادر ، مگذار مرا نگذر ، بیمار مشو مادر! مگذار مرا نگذررررررررر! ، بیمار مشو مادررررررررر . . . !
18.09.2013
Visitor: sadfas
03.11.2013
Visitor: asdf
03.11.2013
Visitor: https://www.facebook.com/pages/Ray-of-Hope-Inc/255919397846522موسسه خیریه پرتو امید یک موسیسه غیر انتفاعی است که با همکاری موسیسه های بین المللی و داخلی جهت پیشرفت و توانمندسازی اطفال و زنان در مناطق دور افتاده افغانستان فعالیت میکنند
03.11.2013
Visitor: https://www.facebook.com/pages/Ray-of-Hope-Inc/255919397846522
03.11.2013
Visitor: ﮔﻼﻳﻪ ﺩﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺳﭙﻬﺮﻱ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﺪﺍ ( البته بعضی از دوستان گفتند شاید شعر برای این دو عزیز نباشه ولی در کل خوندنش خالی از لطف نیست ) -------------------------­-------------------------­------------------­ ﺧﺪﺍﻳﺎ ﮐﻔﺮ ﻧﻤﻴﮕﻮﻳﻢ ، ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻢ ، ﭼﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻲ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﻢ؟ ! ﻣﺮﺍ ﺑﻲ ﺁﻧﮑﻪ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﺳﻴﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮐﺮﺩﻱ . ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ! ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ ﺯ ﻋﺮﺵ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺁﻳﻲ ﻟﺒﺎﺱ ﻓﻘﺮ ﭘﻮﺷﻲ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﮑﻪ ﻧﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﭘﺎﻱ ﻧﺎﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻴﺎﻧﺪﺍﺯﻱ ﻭ ﺷﺐ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﺗﻬﻲ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯ ﺁﻳﻲ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻔﺮ ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﻧﻤﻴﮕﻮﻳﻲ؟ ! ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ! ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﮔﺮﻣﺎ ﺧﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺗﻨﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﻪ ﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﮕﺸﺎﻳﻲ ﻟﺒﺖ ﺑﺮ ﮐﺎﺳﻪ ﻱ ﻣﺴﻲ ﻗﻴﺮ ﺍﻧﺪﻭﺩ ﺑﮕﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻗﺪﺭﻱ ﺁﻥ ﻃﺮﻓﺘﺮ ﻋﻤﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺮﻣﺮﻳﻦ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺍﻋﺼﺎﺑﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﮑﻪ ﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﻮ ﻭ ﺁﻥ ﺳﻮ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻔﺮ ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﻧﻤﻴﮕﻮﻳﻲ؟ ! ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ! ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ ﺑﺸﺮ ﮔﺮﺩﻱ ﺯ ﺣﺎﻝ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮔﺮﺩﻱ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﻣﻴﺸﻮﻱ ﺍﺯ ﻗﺼﻪ ﺧﻠﻘﺖ، ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﻥ، ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺪﻋﺖ . ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﺗﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ . ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﺗﻮ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﭼﻪ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ، ﭼﻪ ﺭﻧﺠﻲ ﻣﻴﮑﺸﺪ ﺁﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺳﺖ … ........ ﺍﻳﻨﻢ پاسخ ﻣﻨﻢ ﺯﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯿﺪﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﺑﮕﺸﺎ ﮔﻮﺵ ﺩﻝ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺗﺮﺍ ﺩﺭ ﺑﯿﮑﺮﺍﻥ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎﯾﺎﻥ ﺭﻫﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺁﺷﺘﯽ ﮐﻦ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺗﻮ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﺠﻮﯾﯽ؟ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ؟ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻃﯽ ﮐﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ، ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﺗﻮ ﺩﻋﻮﺕ ﮐﻦ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺷﮑﯽ ، ﯾﺎ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﻢ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺍﺷﮏ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯿﺪﺍﺭﻡ ﻃﻠﺐ ﮐﻦ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ، ﺑﺠﻮ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﺸﻮﯼ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﺑﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻭﺻﻞ ﻋﺎﺷﻖ ﻭ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﻫﻢ ، ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ، ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻮﯾﯽ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺯﯾﺒﺎﯾﻢ ، ﺗﻮﯾﯽ ﻭﺍﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﯽ ﺗﻮ ﭼﯿﺰﯼ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﮐﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻦ ﺁﻓﺮﯾﺪﻡ ﺑﺮ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺣﺴﻨﺖ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﻣﮕﺮ ﺁﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﯾﺶ ﻗﻬﺮ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ؟ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺗﻮﺑﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺸﮑﺴﺘﯽ؛ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﮔﻬﻢ ﺭﺍﻧﺪﻡ؟ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﺮﺳﺎﻧﺪﺕ ﺍﺯ ﻣﻦ؟ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ ﺁﻥ ﺧﺪﺍﯼ ﺩﻭﺭ؟ ! ﺁﻥ ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻣﻌﺒﻮﺩ . ﺁﻥ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺖ .ﺧﺎﻟﻘﺖ . ﺍﯾﻨﮏ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﮐﻦ ﻣﺮﺍ . ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻩ ﯼ ﺍﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺁﻭﺭ ﺩﻭ ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ . ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺕ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻟﯿﮏ ﻏﻮﻏﺎﯼ ﺩﻝ ﺑﺸﮑﺴﺘﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﻏﺮﯾﺐ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﺎﮐﯽ ﺍﻡ . ﺁﯾﺎ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺣﺎﺟﺘﯽ ﺩﺍﺭﯼ؟ ﺑﮕﻮ ﺟﺰ ﻣﻦ ﮐﺲ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﺪ . ﺑﻪ ﻧﺠﻮﺍﯾﯽ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﮐﻦ . ﺑﺪﺍﻥ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻦ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻗﺴﻢ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺑﺎ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻗﺴﻢ ﺑﺮ ﺍﺳﺒﻬﺎﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﻗﺴﻢ ﺑﺮ ﻋﺼﺮ ﺭﻭﺷﻦ ، ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﺮ ﺭﻭﺯ ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻧﻮﺭ ﻗﺴﻢ ﺑﺮ ﺍﺧﺘﺮﺍﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺭ، ﺭﻫﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﮎ ﺁﻏﻮﺷﻢ، ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻦ ، ﯾﮏ ﻗﺪﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺎﻣﻬﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺵ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﮕﺸﺎ ﮔﻮﺵ ﺩﻝ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺗﺮﺍ ﺩﺭ ﺑﯿﮑﺮﺍﻥ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎﯾﺎﻥ . ﺭﻫﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ.
24.11.2013
Visitor: مالستان زیبا
21.07.2014
Visitor: سفر پشت قلایت می کنم من
23.07.2014
Visitor: شرین گفته صدایت میکنم من
23.07.2014
Visitor: عید همه دوستان مبارک
29.07.2014
sallehi: عید قربان بر همه دوستان مبارک
04.10.2014
Visitor: شعر زمستان "زمستان "،زمستان است نگاه سردتو بر من زمستان است صدای سرد تو بر من زمستان است بهار چشم تو بر من زمستان است به گرمی دل نمیبندم دلم لبریز از سردیست در آغوشت پناهم نیست چرا دنیا چرا دنیا دلم از درد میسوزد کسی با من موافق نیست به درد خود گرفتارم لبانم خشک از سردیست صدایم مرده دل خشکیده دنیایم زمستان است چرا دنیا چرا دنیا؟ ...
12.01.2015
sallehi: ولسوالی مالستان یکی از ولسوالی های ولایت غزنه باستان می باشد که در 150 کیلومتری شهر غزنین قرار دارد. از شرق به ولسوالی ناهور و از غرب به ولایت ارزگان ،از شمال به ولسوالی اجرستان(دایه)و از جنوب به ولسوالی جاغوری متصل می شود.
12.01.2015
sallehi: دوست می‌دارم من این نالیدن دلسوز را تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را شب همه شب انتظار صبح رویی می‌رود کان صباحت نیست این صبح جهان افروز را وه که گر من بازبینم چهر مهرافزای او تا قیامت شکر گویم طالع پیروز را گر من از سنگ ملامت روی برپیچم زنم جان سپر کردند مردان ناوک دلدوز را کامجویان را ز ناکامی چشیدن چاره نیست بر زمستان صبر باید طالب نوروز را عاقلان خوشه چین از سر لیلی غافلند این کرامت نیست جز مجنون خرمن سوز را عاشقان دین و دنیاباز را خاصیتیست کان نباشد زاهدان مال و جاه اندوز را دیگری را در کمند آور که ما خود بنده‌ایم ریسمان در پای حاجت نیست دست آموز را سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست در میان این و آن فرصت شمار امروز را
12.01.2015
Visitor: گلوله گلوله برف میاد سرد هوا زمستونه سرمای بی حد هوا تن ادمو می لرزونه برف که میاد از اسمون سفید می شه درختچه ها شادی داره صفا داره بازی توی پس گو چه ها وقتی زمستون می رسه همش بخاری روشنه باید پوشید لباس گرم که وقت سر ما خوردنه
12.01.2015
Visitor: به دنبال كسي هستم كه با درد آشنا باشد، دلش غمگين ، خودش ساده كمي از جنس ما باشد! كسي باشد ، بفهمد معني حرفم، ببيند عشق سرشارم! صدايش شر شر اّب و كلامش بي ريا باشد! كسي باشد پر از مستي ، پر از عشق و پر از خوبي، سراسر پاكي و نيكي ، يكي همچون شما باشد
24.01.2015
Visitor: salam dostan
13.02.2015
Visitor: مالستان وچالش ها
15.05.2015
Visitor: سلام به مالستانی ها مانده نباشید
18.05.2015
Visitor: شوکت صبور
19.05.2015
Visitor: وقت خوش برای تمام مالستانی های عزیز.
20.05.2015
Visitor: سلام مالستان محبوب اکبری
17.09.2015
Visitor: 👍
22.09.2015
Visitor: عید همه دوستان مبارک
24.09.2015
Visitor: 👭👬👯💃
24.09.2015
Visitor: همه رفتند کسی با ما نمانده
09.11.2015
Visitor: کسی خط دل ما را نخونده
09.11.2015
Visitor: salam dostan
15.12.2015
Visitor: چرا همش عکسه؟
27.12.2015
Visitor: نوروز 1395 برهمه شما دوستان مبارک
21.03.2016
Visitor: 🐟🐠🐡
21.03.2016
Visitor: 😀😀😀😀😀😀
31.03.2016
Visitor: salam dostan
29.06.2016
sallehi: 👌
27.08.2016
Visitor: 👍
14.12.2016
Visitor: hello dear admin..
17.12.2016
Maistan in facebook

Your Add

Public polls
By sallehi 17.08.2012
Forum Posts
Public sounds
latest
Blogs

اشعار بهاري و نوروزي سعدي درخت غچه برآورد و بلبلان مستند جهان جوان شد و ياران به عيش بنشستند حريف مجلس ما خود هميشه دل مي برد علي الخصوص كه پيرايه اي بر او بستند بساط سبزه لگدكوب شد به پاي نشاط ز بس كه عامي و عارف به رقص برجستند يكي درخت گل اندر سر
sallehi 21.03.2013 0 2661